Çerezler Politikası

AKERTEK TEKSTİL AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş.    

ÇEREZ POLİTİKASI

 1. AMAÇ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla,

AKERTEK TEKSTİL AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş. (ŞİRKET ) tarafından işletilen

www.nar724.com/cerezler-politikasi internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleşmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

ŞİRKET’imiz, sizlerden alınan Kişisel Verileri amaçı dışında kullanmayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Saklama ve İmha Politikası’na aynen uyacak ve süresi dolan verileri imha edecektir.

Veri sahiplerinin gizliliğine önem veren  ve haklarına saygı gösteren ŞİRKET’imiz Kişisel verilerinizi hiçbir koşulda ticari emtia olarak görmeyecek, paylaşmayacak ve/veya aktarmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir.”

 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

B.1. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

B.2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (www.firmaadi.com.) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

B.3. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 1. Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2.Reklam/Pazarlama Çerezleri:

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3.İşlevsel Çerezler:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

C.1. Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

C.2. Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

C.3. İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
Çerez- 1a İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log- in olma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
Çerez- 1b İnternet sayfasının çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
Çerez- 1c İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler. Birinci Taraf Çerez 365 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez- 2 Bu çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte kişilerin internet gezinmelerini farklı internet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır. Birinci Taraf Çerez 180 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez-3 Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar gösterme amacıyla kullanılmaktadır. Üçüncü Taraf Çerez (B şirketi) 365 gün süreyle saklanmaktadır.
Çerez-4 Bu çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak üzere) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Birinci Taraf Çerez 90 gün süreyle saklanmaktadır.

 

 1. İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİBİ) TALEPLERİ

Ayrıca KVKK Kapsamında Şirketimiz Verbis bildirimini https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  (sicil sorgulama) ekranından; şirketimizin hangi verileri işlediği, hangi kişilere ait verileri işlediği, hangi amaçlarla işlediği, hangi kişi ve gruplarla paylaştığı, hangi sürelerle sakladığı, hangi ülkelere aktardığı ve hangi güvenlik tedbirleri ile sakladığına dair bildirimi görebilirsiniz.

Yine aynı şekilde bu internet sayfamızda Şirketimiz KVKK Politikamızı, Saklama ve İmha Politikamızı, Aydınlatma Metni ile Çerez Politikamızı da inceleyebilir dilerseniz indirebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre,

www.nar724.com/cerezler-politikasi  internet sitemizdeki ilgili kişi müracaat formu indirerek doldurmanız ve dilerseniz,

Mahmutbey mah. Hacı Bostan Cad. NO: 4B  Bağcılar / İstanbul adresine yazılı olarak şirketimize elden veya

info@nar724.com  e-posta adresi üzerinden yahutta akertektekstil@hs01.kep.tr adresimiz üzerinden taleplerinizi iletebilirler.

 1. TARAYICI AYARLARINDAN ÇEREZ AYARLARI

İnternet sitemizde yer alan ayarlar ikonuna tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=en)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking- protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website- preferences&redirectlocale=en-US)

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete- and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)

Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)”

 

Versiyon  No     : 2022.01

Versiyon Tarihi : 28.07.2022

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz Boş